„Wiedza Nas umocni”

SOBOTNIE PORANKI ANESTEZJOLOGÓW

Miejsce: Klub Medyka, ul. Oczki 1 Warszawa
w godzinach 9:00 – 11:00 - pierwsza sobota miesiąca

Najbliższe spotkania:

Dotychczasowe spotkania:

02-12-2017
Anestezja położnicza
 • Remifentanyl - alternatywa znieczulenia zewnątrzoponowego porodu
 • dr Ewa Gęszka
 • Remifentanyl - informacje dla pacjentek
 • Remifentanyl - wytyczne Southampton
 • Zanikająca umiejętność: znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego
 • dr Maciej Łapoć
  18-11-2017
  Techniki pozaustrojowe w intensywnej terapii
 • ECMO i nie tylko - o pozaustrojowym mechanicznym wspomaganiu układu krążenia
 • dr. n. med. Barbara Nicińska, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • W którą stronę płynie krew a w którą gazy? Przegląd mechanicznych wspomagań
 • mgr Józef Stolarek, Koordynator Mechanicznych Wspomagań Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 'Algorytm hipotermii', leczenie pacjentów z hipotermia miejską w stadium HT 3 i HT 4 oraz nowe wytyczne kwalifikacji do VV ECM'
 • Dr Dominik Drobiński, Kierownik Pododdziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgii Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  07-10-2017
  Walne zebranie członków Oddziału Mazowieckiego PTAiIT. Wybory Zarządu Oddziału.
 • Sprawozdanie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTAiIT
 • Wybory Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTAiIT
 • 03-06-2017
  Ciekawe przypadki w anestezjologii - konkurs dla rezydentów. Nagrodzone prace:
 • Miejsce I: Lek. Michał Ducki
  Przypadek kliniczny: wstrząs septyczny
  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA Warszawa. Kierownik specjalizacji: dr Łukasz Szpinda. Kierownik Kliniki: dr Piotr Orlicz
 • Miejsce II: Lek. Kamil Chudziński
  Choroba Crohna czy gruźlica?
  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA Warszawa. Kierownik specjalizacji: dr Tomasz Apel. Kierownik Kliniki: dr Piotr Orlicz
 • Miejsce III: Lek. Paula Dudek
  Ostra jatrogenna hipernatremia po operacji usunięcia torbieli bąblowcowej wątroby
  II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Warszawa. Kierownik specjalizacji: dr Remigiusz Gelo. Kierownik Kliniki: dr Grzegorz Niewiński
 • 13-05-2017
  Otyłość patologiczna: wyzwanie dla anestezjologa i intensywisty
 • Pacjent otyły na bloku operacyjnym - jak postępują profesjonaliści?
 • dr n. med. Marcin Możański. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • "Duży" pacjent w OIT - jakie problemy i jakie zasady postępowania terapeutycznego
 • dr Marcin Skibiński, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
  07-04-2017
  Wyjazdowe Spotkanie Mazowieckich Anestezjologów, Ołtarzew
  04-03-2017
  Urazy głowy - wiemy wszystko?
 • Opowiem Wam o urazach głowy...
 • prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek, anatom i neurochirurg Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury WUM
 • ... i o ich klinicznych następstwach
 • dr n.med. Grzegorz Niewiński, anestezjolog Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM
  04-02-2017
  Monitorowanie żywieniowe
 • Zastosowanie kalorymetrii w planowaniu leczenia enteralnego pacjentów OIT
 • Dr n. med. Andrzej Wieczorek, OAiIT, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warsztat praktyczny: wykorzystanie respiratora z modułem kalorymetrii
 • Dr n. med. Andrzej Wieczorek, OAiIT, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  14-01-2017
  Trudne drogi oddechowe
 • Trudne drogi oddechowe
 • dr Paweł Andruszkiewicz
 • Ekstubacja
 • dr Marta Dec
 • Wybrane przypadki
 • dr Dominika Karlicka, dr Mateusz Zawadka
  03-12-2016
  Wentylacja domowa. Monitorowanie jakości intensywnej terapii.
 • Przewlekła niewydolność oddechowa w OIT ? co dalej?
 • Wojciech Drozd , Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
 • Jakość w intensywnej terapii. Puste słowo czy ważny temat?
 • dr Jan Adamski
  05-11-2016
  Torakoanestezja. Dr Jacek Prokopowicz - Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Drenaż opłucnej - co każdy Anestezjolog wiedzieć powinien
 • Torakoanestezja w dobie operacji endoskopowych
 • 01-10-2016
  Zastosowanie igły w leczeniu w leczeniu bólu – tysiące lat tradycji i nowe technologie
 • Z igłą od neolitu do dzisiaj czyli co nowego w akupunkturze
 • Dr Beata Byszewska
 • Penetrujemy nowe przestrzenie pod kontrolą USG w celu uśmierzenia bólu
 • dr Marcin Kołacz
  04-06-2016
  Znieczulenie „na NFZ” a prywatnie. Anestezjolog w sądzie i ubezpieczenie
 • "Kilka słów do młodych lekarzy"
 • Prof. Krystyna Rowecka Były Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
 • Od anestezji "na NFZ" do prywatnej praktyki
 • Dr Marek Krzyczkowski
 • Anestezjolog w sądzie - zagadnienia prawne
 • Mecenas Maciej Niezabitowski
 • Anestezjolog a ubezpieczenie, co warto wiedzieć
 • Specjalista ds ubezpieczeń Pani Małgorzata Kozioł
  07-05-2016
  Neuroanestezja, kardioanestezja pediatryczna – co nowego
 • Specyfika znieczulenia pacjentów neurochirurgicznych do operacji z wybudzeniem śródoperacyjnym
 • dr Lidia Jureczko
 • Nowości w kardioanestezji dziecięcej
 • dr Artur Baranowski
  15-04-2016
  Popołudnie, Wieczór i Poranek Mazowieckich Anestezjologów
  05-03-2016
  Lejemy czy suszymy? Dylematy płynoterapii
 • Współczesne aspekty płynoterapii
 • dr hab. n. med. Paweł Sobczyński. I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Monitorowanie hemodynamiczne
 • Dr n.med Marcin Ligowski. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytet Meduczny w Poznaniu
  06-02-2016
  Chcę napisać artykuł naukowy. Czy warto? Jak ? Kto może pomóc ?
 • Jak czytać prace naukowe. Czy warto? Co trzeba zrozumieć?
 • Dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki
 • Jak pisać prace naukowe. Czy warto? Kto może pomóc?
 • Prof. dr. hab. n. med. Radosław Owczuk
  09-01-2016
  Terapia daremna w OIT – jak, kiedy i czy ?
 • Wytyczne terapii daremnej ? krok w stronę niezbędnych zmian ustawy
 • dr n. praw Małgorzata Szeroczyńska, Prokurator Rejonowy Warszawa Mokotów
 • Bezpieczeństwo karnoprawne lekarza OIT w obliczu ograniczenia terapii daremnej
 • dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego
 • Jak stosujemy wytyczne postępowania wobec daremnej terapii
 • dr Tomasz Siegiel, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Czerniakowski Warszawa
  05-12-2015
  Nalot dywanowy czy użycie drona – leczenie koagulopatii nabytej
 • Układ hemostazy - zasada działania (10 min)
 • dr Barbara Nicińska
 • Operacja, uraz - brak zasad działania (10 min)
 • dr hab. Janusz Trzebicki
 • Diagnostyka układu hemostazy - ocena daleka od doskonałości (10 min)
 • dr Jan Pluta
 • Antykoagulanty - tykające bomby zegarowe, ale niezbędne (10 min)
 • dr Jan Pluta
 • Krwotok - zagrożenie życia trudne do leczenia (10 min)
 • dr Barbara Nicińska
 • Wytyczne, zalecenia - miało być tak pięknie (10 min)
 • dr hab. Janusz Trzebicki
 • Co mamy na co dzień a co można poprawić - nalot dywanowy czy użycie drona (15 min)
 • dr hab. Janusz Trzebicki
  07-11-2015
  Znieczulenie dziecka - czy można z doskoku?
 • Debata: PRO
 • dr M Rawicz
 • Debata: CONTRA
 • dr M Mierzewska-Schmidt
 • Oczami nowicjusza w anestezjologii pediatrycznej
 • dr K Jakubowska
 • Przypadki kliniczne
 • dr P Sawicki, dr M Mierzewska-Schmidt, dr M Rawicz
  03-10-2015
  "Magiczna latarka" - ultrasonografia w intensywnej terapii  
 • Po co intensywiście aparat USG?
 • dr P Nowakowski
 • FOCUS - różnicowanie przyczyn wstrząsu.
 • dr T Siegel
 • USG płuc - więcej niż BLUE protocol.
 • dr P Nowakowski
 • Ocena funkcji serca - spojrzenie echokardiografisty.
 • dr K Kurnicka
  09-06-2015
 • Czy opioidy mogą powodować ból?
 • dr K Olczyk-Miiller